सबैलाई नमस्ते, हाम्रो साइट-Learn with Teyung kumar मा स्वागत छयो लेख मा तपाईं पहिलो पटक dxn
CSS लगईन कसरी सक्रिय गर्न सिक्न सक्नुहुनेछहाम्रो साइट मा तपाईं dxn mlm को बारे मा जान्न सक्नुहुन्छ,
साथै तपाईले नेतृत्व (Leadership)को , प्रेरणा (Motivation) को बारेमा पनि जान्न सक्नुहुन्छ
हाम्रो साइट लाइ अनुसरण गर्नुहोस्.(Hello everyone, welcome to our site - Learn with Teyung kumar. In this article you will learn how to activate first time CSS login. On our site you can learn about dxn mlm,
You can also learn about leadership and motivation. Follow our site)(सभी को नमस्कार, हमारी साइट पर आपका स्वागत है - । इस लेख में आप जानेंगे
 पहली बार CSS लॉगिन सक्रिय करने का तरीका जानें। हमारी साइट पर आप DXN MLM के बारे में जान सकते हैं,
आप नेतृत्व और प्रेरणा के बारे में भी जान सकते हैं।
हमारी साइट का अनुसरण करें)

                                                                How can you activate the dxn css login for the first time?

How can you activate the dxn css login for the first time?

For new member:

Click on “First Time Login” from Menu, enter your new member code and click “Continue”.

Enter your received temporary password, latest mobile number and email address then click “Request Activation Code”.

You will receive an activation code via Email or via SMS. Enter the activation code received and click “Submit".


तपाईं पहिलो पटक dxn CSS लगईन कसरी सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ? नयाँ सदस्यका लागि: मेनूबाट "पहिलो पटक लगइन" मा क्लिक गर्नुहोस्, नयाँ सदस्य कोड प्रविष्ट गर्नुहोस् र "जारी राख्नुहोस्" क्लिक गर्नुहोस्। तपाईंको प्राप्त अस्थायी पासवर्ड, भर्खरको मोबाइल नम्बर र ईमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस् त्यसपछि "अनुरोध सक्रियता कोड" क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं ईमेल मार्फत वा एसएमएस मार्फत एक सक्रियता कोड प्राप्त गर्नुहुनेछ। सक्रिय गरिएको कोड प्रविष्ट गर्नुहोस् र "सबमिट गर्नुहोस्" क्लिक गर्नुहोस्।


आप पहली बार dxn css लॉगिन को कैसे सक्रिय कर सकते हैं?

नए सदस्य के लिए:

मेनू से "पहली बार लॉगिन करें" पर क्लिक करें, अपना नया सदस्य कोड दर्ज करें और "जारी रखें" पर क्लिक करें।

अपना प्राप्त अस्थायी पासवर्ड, नवीनतम मोबाइल नंबर और ईमेल पता दर्ज करें और फिर "अनुरोध सक्रियण कोड" पर क्लिक करें।

आपको ईमेल या एसएमएस के माध्यम से एक सक्रियण कोड प्राप्त होगा। प्राप्त सक्रियण कोड दर्ज करें और "सबमिट करें" पर क्लिक करें।

If you are trying to join DXN then simply inbox us:
Email:messageus24hour@gmail.com
Sponsor code:820606214
Whatsapp:+9779864551825

Note : You can also use this code 820606214 while purchasing DXN supplements for 15-24% discount.